Lò nướng 8H-185BX A

11,999,000

Lò nướng 8H-185BX A

  • Nhiệt độ cao nhất đến 250°C
  • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A
  • Hệ thống vệ sinh thủy phân
Lò nướng 8H-185BX A
Lò nướng 8H-185BX A

11,999,000