Lò nướng âm tủ F-CLASS 8H-185BSM A

11,999,000

Lò nướng âm tủ F-CLASS 8H-185BSM A

  • Nhiệt độ cao nhất đến 250°C
  • Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A
  • Hệ thống vệ sinh thủy phân
Lò nướng âm tủ F-CLASS 8H-185BSM A
Lò nướng âm tủ F-CLASS 8H-185BSM A

11,999,000