Máy rửa chén âm bán phần 3LVF-62SSSI

19,199,000

Máy rửa chén âm bán phần 3LVF-62SSSI

  • 3 chương trình tăng cường
  • Hệ thống làm khô SuperActive
  • Aquastop
Máy rửa chén âm bán phần 3LVF-62SSSI
Máy rửa chén âm bán phần 3LVF-62SSSI

19,199,000